Clemen Krægpøth: om mig Om min uddannelses- og praksiserfaring kan jeg nævne: Jeg er uddannet Psykoterapeut på instituttet Systemisk Integreret Familieterapi og certificeret efter 4 års uddannelse med afsluttende eksamen. Uddannelsen er valideret efter Undervisnings- og Socialministeriet kriterier. Uddannet Supervisor ved Kempler Instituttet Uddannet Socialpædagog hvor jeg at arbejdet med børn, unge og familier gennem de sidste 35 år på forskellige institutioner. Dette har givet stor erfaring med familieterapi og familiebehandling.   Jeg har haft egen psykoterapeutisk og parterapeutisk praksis siden år 2000. Blev optaget i Psykoterapeutforeningen i 2004, da jeg havde opnået 1200 timers praksiserfaring, hvilket er betingelsen for fuldt medlemskab. Været en stor del af opstarten af Vejle Kommunes Parrådgivning og dermed været med til at præge tilbuddet. Jeg var tilknyttet tilbuddet i 5 år. Har superviseret forskellige fagpersoner med tilknytning til det pædagogiske og terapeutisk arbejde med børn, unge og familier. Superviseret Psykoterapeuter og psykoterapeutstuderende, samt været tilknyttet Den Sociale Højskole i København som ekstern supervisor.   Jeg går selv regelmæssigt i supervison/egenterapi for at kunne udføre mit arbejde med parterapi, psykoterapi og som supervisor så professionelt som muligt. Derudover kvalificerer jeg mig gennem kurser og efteruddannelse, for at sikre den bedste behandling for dig/jer.   Privat er jeg gift med Inge Lise, som jeg har en dejlig voksen søn sammen med.
© Copyright 2017 Clemen Krægpøth

Om mig

Familie og Psykoterapeut
Clemen Krægpøth 2330-5855